Beskid Sądecki

Beskid Sądecki jest to pasmo górskie należące do Beskidów Zachodnich. Znajduje się między Dunajcem na zachodzie a Przełęczą Tylicką na wschodzie. Zabytki architektoniczne Beskidu Sądeckiego to przede wszystkim średniowieczne zamki, cerkwie oraz zabytkowe drewniane kościoły. Warto zwrócić uwagę na szlak architektury cerkiewnej Beskidu Sądeckiego. Podczas wędrówki po południowo-wschodnich krańcach Polski często spotykamy zabytkowe obiekty kultu religijnego charakterystyczne dla Kościoła Wschodniego. Cerkwie, bo o nich mowa są stałym elementem krajobrazu tych ziem. Atrakcyjna turystycznie jest przełomowa dolina Popradu, który na odcinku pomiędzy Piwniczną a Muszyną tworzy liczne zakola. Obszar Beskidu Sądeckiego odznacza się licznie tutaj występującymi źródłami mineralnymi. Znajdują się tu znane polskie uzdrowiska .

mochnaczka rytro starysaczsadecki