Wyróżnienia

pobrane

Sądecka Marka Turystyczna to wyróżnienie przyznawane podmiotom turystycznym, które jakością świadczonych usług oraz ich powiązaniem z dziedzictwem przyrodniczo-kulturowym regionu, zasługują na najwyższe uznanie. Sądecka Marka Turystyczna jest nie tylko honorowym wyróżnieniem, ale również znakiem najwyższej regionalnej jakości produktu i oferty turystycznej. Dla turystów ma być synonimem dobrego standardu usług doskonale usytuowanych w specyfice regionalnej.

Willa u Marty uzyskała Certyfikat Centralnego Biura Certyfikacji Krajowej

certyfikat-foto

Certyfikat odbiera Marta Miejska

Sądecki Laur Turystyczny 2016

sądecki laur turystyczny

Tytuł „Rodzinnego Miejsca”

rodzinne miejsce tylicz

Certyfikat Jakości Produktu Turystycznego

certyfikat-jpt

 

Nasz partner „Czas Dzieci”

czas dla dzieci